"TEB DUYURULARI" kategorisi altındaki içerikler

 • TEB DUYURULARI - 15/Mart/2018

  "BUVASİN ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON %0.5" İSİMLİ MÜSTAHZARA AİT GERİ ÇEKME İŞLEMİ HK.

  “Buvasin Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon %0.5” İsimli Müstahzara Ait Geri Çekme İşlemi Hakkınd

  devamı
 • TEB DUYURULARI - 14/Mart/2018

  2017 ARALIK AYI SAĞLIK ÖDEMELERİ HK.

  2017 Aralık Ayı Sağlık Ödemeleri

  devamı
 • TEB DUYURULARI - 14/Mart/2018

  YARGITAY VE DANIŞTAY MENSUPLARI VE HAK SAHİPLERİNİN İLAÇ TEMİNİ HK.

  Yargıtay ve Danıştay Mensupları ve Hak Sahiplerinin İlaç Temini Hakkında

  devamı
 • TEB DUYURULARI - 13/Mart/2018

  ADALİMUMAB İÇİN KULLANILAN İLAÇ GÜVENLİK İZLEM FORMU HK.

  Adalimumab İçin Kullanılan İlaç Güvenlik İzlem Formu hakkında

  devamı
 • TEB DUYURULARI - 13/Mart/2018

  VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLERİ İÇİN E-REÇETE VE İLAÇ TAKİP SİSTEMİNE KAYIT YAPILMASI HK.

  Veteriner Tıbbi Ürünleri için E-Reçete ve İlaç Takip Sistemine Kayıt Yapılması Hakkında

  devamı
 • TEB DUYURULARI - 07/Mart/2018

  KONTROLE TABİ İLAÇLARA AİT REÇETELER HAKKINDA

  devamı
 • TEB DUYURULARI - 06/Mart/2018

  SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HK.

  TEB Merkez Heyeti Başkanlığı'ndan gelen 06.03.2018 tarih ve 2043 sayılı yazı ekte yer almaktadır.

  devamı
 • TEB DUYURULARI - 05/Mart/2018

  T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI İLE TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI.

  T.C. Danıştay Başkanlığı İle Türk Eczacıları Birliği Arasında Protokol İmzalandı

  devamı
 • TEB DUYURULARI - 28/Şubat/2018

  PGEU TARAFINDAN YAYIMLANAN “AB'DE SERBEST ECZACILARIN KANSERİN ÖNLENMESİ VE KONTROLÜNE KATKILARI” RAPORU HAKKINDA

  PGEU TARAFINDAN YAYIMLANAN “AB'DE SERBEST ECZACILARIN KANSERİN ÖNLENMESİ VE KONTROLÜNE KATKILARI” RAPORU HAKKINDA

  devamı
 • TEB DUYURULARI - 28/Şubat/2018

  T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI İLE TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI.

  T.C. Yargıtay Başkanlığı İle Türk Eczacıları Birliği Arasında Protokol İmzalandı.

  devamı
 • TEB DUYURULARI - 27/Şubat/2018

  2018 OCAK AYI KATILIM PAYI ÖDEMELERİ HK.

  2018 Ocak Ayı Katılım Payı Ödemeleri

  devamı
 • TEB DUYURULARI - 26/Şubat/2018

  YENİLENEN ECZANE PAKET SİGORTASI HK.

  Yenilenen Eczane Paket Sigortası Hakkında

  devamı
 • TEB DUYURULARI - 23/Şubat/2018

  MAJİSTRAL İLAÇLARDA YER ALAN MÜSTAHZARLAR HK.

  Majistral İlaçlarda Yer alan Müstahzarlar Hakkında

  devamı
 • TEB DUYURULARI - 19/Şubat/2018

  İLAÇLARDA UYGULANACAK KAMU KURUM İSKONTOSU BAREMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

  İLAÇLARDA UYGULANACAK KAMU KURUM İSKONTOSU BAREMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

  devamı